Misia

bio/eko-vedomé výrobky. Napríklad prostriedky použité v domácnosti, bio/eko čistiace prostriedky, hygienické papierové prostriedky, dámska intímna hygiena, starostlivosť o dieťaťa, bioplienky, prírodné kozmetické prípravky, eko nákupné košíky, biologicky rozložiteľné vaky, tašky, príbory, výrobky z bavlny, systémy na triedený odpad.

Nezabudnime ani na eko-služby budúcnosti, napríklad časom ponúkame v našich franchise obchodoch dodávku zelenej energie.

Prvotne distribuované značky: iecologic, Ecover, Grazie-Lucart, Rolser.

Meno misie tiež hovorí za seba „ i ecologic“ čiže „som eko názoru“, „chcem sa tým stať“, „ som si vedomý toho, že pre mňa je dôležitá ochrana svojho zdravia a životného prostredia“. Zelené chodidlo symbolizuje určitý krok, ktorý spraví čím viac ľudí na svete, aj u nás, kvôli budúcnosti našich detí.

Žijúc v súčasnosti, na základe aktuálnych trendov, jedinečným spôsobom vytvárame nárok, selektujeme tých výrobcov, výrobkov, služby, ktoré v tejto oblasti kvalitne slúžia záujmom, očakávaniam, pohodliu, a vedomým nákupom nakupujúcich. Výrobky „i ecologic“ dodávame partnerom z regionálnych skladov, zabezpečíme im „know-how“, ktorá je nevyhnutná vo vybudovaní franchise-systému. Kvôli úspešnosti obchodu ponúkame rôzne obchodné a komunikačné tréningy, školenia o výrobkoch. Naším cieľom je nájsť partnerov z Východnej i zo Západnej Európy. Plánujeme otváranie „i ecologic“ shopov pomocou našich misijných partnerov v Maďarsku v Budapešti a vo väčších vidieckych mestách.

Našou mienkou je, že tento eko pohľad bude charakterizovať podnikanie budúcnosti. Naša firma medzi prvými ponúka čestnú a výnosnú možnosť podnikania v duchu ochrany životného prostredia.

Vytvoríme sieť obchodov na základe jednotného vzhľadu, e-obchody, karavany, čiže mobilný predajný systém (s možnosťou predaja v tuzemsku i v zahraničí, na rôznych akciách, trhoch), display divíziu, program ekoklub karty.

 

Ďalej zabezpečujeme „i ecologic“ eko záruku, ktorá kvalifikuje všetky naše výrobky a služby. Medzi našimi plánmi je zavedenie viacerých programov, kvôli enviromentálnej výchove budúcej generácie (napríklad „i ecologic spoločenská hra, podujatia, eko výstavy, atď.).

Naším cieľom je, aby sme sa aktívne zapojili do šírenia pohľadu na život v duchu ochrany životného prostredia a správnej životosprávy. V obchodnom živote je zvlášť dôležitá udržateľnosť, ochrana životného prostredia je potrebnou súčasťou ekonomiky. Aj preto si myslíme, že naša misia je súčasne aj obchodnou možnosťou. Na základe domácich a zahraničných prieskumov skoro 30% obyvateľstva sa prihlasuje k vedomým ochrancom životného prostredia, a kvôli tomu sú ochotní nakupovať za vyššiu cenu, respektíve investovať do projektov s dlhodobou návratnosťou (viď. slnečné kolektory, veterná energia). Tendencie nám ukazujú, že nároky naďalej stúpajú. Myslíme si, že veľa rodinných, priateľských podnikaní, manažmentov vidí možnosť, aby sa stal franchise-partnerom iecologic misie ako „zelený investor“, a urobil niečo v prospech udržateľnej budúcnosti, a zdraviu životného prostredia.


 

iecologic - respect for nature web

   
Partnereink:

           PALEOLIT

MagyarEnglishDeutschSlovenský